Čističe komína na odstránenie dechtu a sadzí z komína

a dymovodu

Na odstránenie dechtu a sadzí.

Pre spotrebiče na pevné palivo a pelety.

Čistič komína CCL 1,3 kg

Čistič komína CCL na odstránenie dechtu a sadzí

Čistič komína prášok v plastovej nádobe s dávkovačom 1 kg

čistič komína prášok s dávkovačom 1 kg na odstránenie dechtu a sadzí

Čistič komína poleno „Môj domáci kominár” 1 kg

čistič komina môj domaci kominar na odstránenie dechtu a sadzí

Čistič spotrebičov na pelety a kombinované kotle 1 kg

čistič spotrebičov na pelety a kombinované kotle1 kg

Práškový čistič komína v sáčku 1 kg

čistiaci prášok na odstránenie dehtu a sadzi - sáčok 1kg